Sinds begin dit jaar kunnen agenten in drie gemeentes gebruik maken van een stroomstootwapen. Het gaat om een pilot van een jaar in de steden Amersfoort, Rotterdam en Zwolle. Hoewel de politieteams er tevreden over zijn, leidt een aantal incidenten met de Taser tot discussie. Zo besteedde EenVandaag onlangs aandacht aan de psychiatrisch patiënt die werd getaserd in de separeercel van een GGZ-instelling. De Tweede Kamer debatteert vanavond onder andere naar aanleiding van deze zaak over het gebruik van het stroomstootwapen door de politie in de GGZ.

Waarom de pilot met de Taser?

Incidenten tijdens de jaarwisseling vormen de aanleiding voor het experiment met het stroomstootwapen. Hulpverleners werden toen bestookt met stenen en vuurwerk. Bestaande maatregels hadden tot nu toe niet het gewenste effect. De politie ervaart het gat tussen het vuurwapen en de stok als te groot en wil onderzoeken of de Taser dit kan oplossen.

Het gebruik van het stroomstootwapen krijgt ook kritiek. Amnesty International stelt dat het wapen gevaarlijk kan zijn voor mensen die verward zijn, hartproblemen hebben of alcohol, drugs of medicijnen hebben gebruikt. In Amerika wordt de Taser in verband gebracht met honderden dodelijke slachtoffers. Amnesty is niet tegen het gebruik maar vindt dat er meer moet worden gesproken over de voorwaarden voor gebruik van het stroomstootwapen. 

Is de Taser wel geschikt voor het overmeesteren van bijvoorbeeld verwarde personen, of kinderen?

Die vraag komt ook weer op nu vorige week in Amersfoort een 13-jarige jongen werd getaserd door de politie. De jongen zou groot zijn voor zijn leeftijd en in verwarde toestand met een mes hebben rondgezwaaid. Na een telefoontje van de ouders hebben agenten geprobeerd de jongen te overtuigen het mes te laten vallen. Toen dat niet lukte nadat een agent met een schild het kind benaderde, zette de politie het stroomstootwapen in. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children betreurt het dat de politie niet voor een andere aanpak heeft gekozen. Zij zouden het gebruik van de Taser bij kinderen willen verbieden.

EenVandaag spreekt de agent die afgelopen week betrokken was bij het incident in Amersfoort.  Hij legt uit waarom het gebruik van het stroomstootwapen in zijn ogen de beste optie was. “Voor ons is de Taser een ideaal middel met weinig letsel. Minder dan de inzet van een hond en zeker minder dan een wapen.” Volgens de agent zou de inzet van andere middelen dan de taser zeer waarschijnlijk hebben geleid tot verwondingen bij de jongen en de agenten. In de studio een interview met politiechef Willem Woelders. Met hem bespreken we de voortgang van de pilot. Hij gaat in op de kritiek die er is op het gebruik van de Taser.

Eerdere incidenten met stroomstootwapens

Hoewel de politieteams een aantal arrestaties de Taser succesvol hebben ingezet, waren er verschillende incidenten waar het gebruik van de Taser tot verontwaardiging leidde. 

1 maart – Amersfoort – Een man in Amersfoort wordt onterecht getaserd door de politie. Hij wordt in zijn flat aangezien voor een verdacht persoon en wilde niet op de grond gaan liggen, omdat hij niks had gedaan. 

17 Juli – Capelle aan den IJssel. - Amnesty International en cliëntenorganisaties spreken van mishandeling wanneer een patiënt in een GGZ-instelling wordt getaserd door de politie. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een stroomstootwapen is ingezet om een patiënt in een psychiatrische instelling rustig te krijgen. 

29 september – Amersfoort – Een verwarde 13-jarige jongen wordt getaserd door de politie omdat hij een mes in zijn hand heeft en deze niet los wil laten. Zordra hij een stap in de richting van de politie zet, gebruikt een agent het stroomstootwapen. 

Gebruik van het stroomstootwapen van het begin van de pilot tot augustus:

Amersfoort

 • Verbaal aangekondigd: 25
 • Uit holster getrokken: 31
 • Gericht op verdachte: 25
 • Arcingfunctie gebruikt (‘knetteren’): 10
 • Stroomstootwapen afgevuurd: 3
 • Toedienen stroomstoten na afvuren: 1
 • Toedienen stroomstoot met ‘stun mode’: 1
 • Totaal meldingsformulieren: 32

Zwolle

 • Verbaal aangekondigd: 26
 • Uit holster getrokken: 27
 • Gericht op verdachte: 26
 • Arcingfunctie gebruikt (‘knetteren’): 5
 • Stroomstootwapen afgevuurd: 7
 • Toedienen stroomstoten na afvuren: 4
 • Toedienen stroomstoot met ‘stun mode’: 2
 • Totaal meldingsformulieren: 31 

Rotterdam

 • Verbaal aangekondigd: 78
 • Uit holster getrokken: 90
 • Gericht op verdachte: 81
 • Arcingfunctie gebruikt (‘knetteren’): 16
 • Stroomstootwapen afgevuurd: 22
 • Toedienen stroomstoten na afvuren: 12
 • Toedienen stroomstoot met ‘stun mode’: 19
 • Totaal meldingsformulieren: 104