Het anti-burnout centrum Daidalos in Driebergen is onderwerp van onderzoek door de Inspectie Volksgezondheid. Wanbeleid en onbekwame staf hebben geleid tot ontevreden personeel, onbevoegde vrijwilligers en vele patiënten die emotioneel, financieel en psychisch zijn benadeeld.