Dat Nederland tijdens de onafhankelijkheidsstrijd eind jaren 40 in Indonesië flink heeft huisgehouden is genoegzaam bekend. Hoewel we nog moeite hebben ons volledig met dat gewelddadige optreden te verzoenen. Toch kan de toenmalige tegenstander, Indonesië, op dit vlak veel van ons leren. 

Daar worden namelijk alleen de heldendaden veelvuldig gememoreerd, maar de eigen geweldsexcessen worden onder het tapijt geveegd. En daar moet verandering in komen bepleit een Indonesische historicus nu. Over dit pleidooi praten we met Remco Raben, historicus aan de universiteit Utrecht en gespecialiseerd in Indonesië.