Of het nu gaat over geluidshinder bij Schiphol, gasboringen in Groningen of giftreinen in Brabant en Utrecht: afspraken worden met voeten getreden door de overheid. Normen blijken op veel gebieden maar lastig te handhaven. 

Vandaag riep de gemeente Utrecht staatssecretaris Dijksma op minder treinen met gevaarlijke stoffen door de stad te laten rijden. Ook hier blijken de afgesproken normen te worden overschreden. 

Het is het eeuwige gevecht tussen het economische belang van bijvoorbeeld Schiphol, of het belang van overlast van de vaak boze omwonenden. 

In Radio EenVandaag spreken we met hoogleraar bestuursrecht Henk Addink van de Universiteit Utrecht over de vraag waarom het mis gaat. Oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenis en Milieubeheer Pieter Winsemius gaat in op het spanningsveld in de politiek.