De imams in Amsterdam zijn fel gekant tegen de komst van een aparte jongerenmoskee, ook wel Poldermoskee genoemd. Het druist volgens hen volledig in tegen de regels van de islam. De bedoeling is dat de Poldermoskee zich uitsluitend richt op jongeren, dat de preken in het Nederlands zijn en jongens en meisjes door elkaar mogen zitten. Bovendien werkt een dergelijke moskee de radicalisering in de hand, zo stellen de imams.