De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet meteen zelf onderzoek doen na een geval van verdacht overlijden in een zorginstelling. Dat vinden nabestaanden van patiënten die overleden zijn in een GGZ- en gehandicaptenzorginstelling. 

De inspectie nu nog maar in 5 tot 10 procent van de calamiteiten direct onderzoek. In andere gevallen vraagt de Inspectie eerst aan de instelling om het voorval zelf te onderzoeken, waarna de IGZ de afweging maakt of een onafhankelijk onderzoek van de Inspectie nog nodig is.

Stuitend vinden Albertino Panday en Nick van Vliet dit. Panday verloor zijn broer Armando afgelopen zomer in een GGZ-instelling, Armando overleed nadat hij door een medewerker op de grond was gedrukt. Van Vliet verloor zijn zwaar gehandicapte zus nadat ze onder water was geschoten en water in haar longen kreeg tijdens het in bad gaan. 

Beiden verwachtten dat de IGZ vanaf het eerste moment er bovenop zou springen. Beiden zijn ze erg verbolgen over het feit dat de Inspectie dat niet deed en uiteindelijk de instelling volgde in een andere verklaring voor het overlijden. Voor hun gevoel blijven de nabestaanden met lege handen achter.

Oud-inspecteur, oud-rechter en hoogleraar gezondheidsrecht (RUG) Joep Hubben vindt het een absolute kerntaak van de inspectie om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt ten behoeve van de nabestaanden. En hij vindt dat wanneer er verdenking is van dood door schuld de inspectie absoluut meteen zelf het onderzoek ter hand moet nemen. 

De Inspectie zegt vaak de instelling eerst te vragen om de calamiteit eerst zelf te onderzoeken omdat dit goed is voor het zelflerend vermogen van de instelling. Daarnaast krijgt de Inspectie jaarlijks duizenden meldingen per jaar binnen dus is het niet haalbaar om elk voorval direct zelf te onderzoeken. 

Staatssecretaris Van Rijn deed in 2013 de toezegging dat de Inspectie wanneer er door toepassing van dwang in de zorg (gedwongen medicatie, gedwongen behandeling) iemand komt te overlijden meteen zelf onderzoek moet doen. Volgens CDA, SP en D66 moet dit principe echter uitgebreid worden naar alle gevallen waarin er verdenkingen zijn dat de Instelling iets te verwijten valt met betrekking tot het overlijden. 

De VVD beraadt zich nog op haar standpunt. Wanneer ook de VVD deze mening toegedaan is, is er een Kamermeerderheid voor.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.