Huiselijk geweld komt in de zwarte gemeenschap van de Bijlmer buitensporig veel voor. De meeste vrouwen die vrijwel wekelijks bloot staan aan mishandeling kunnen geen kant op. Ze zijn niet of onvoldoende op de hoogte van hulpverlening, en voor de hulpverleners zelf is doordringen tot de zwarte vrouwen heel moeilijk. Schaamte en het taboe om met je eigen ellende naar buiten te treden zijn daar debet aan. Geestelijk leider Dube, die zijn werkterrein in de Amsterdamse Bijlmer heeft, luidt de noodklok.