Huisartsen hebben moeite met de toenemende vraag naar euthanasie. Tweederde voelt zich wel eens onder druk gezet door patiënten zelf of door hun familieleden. Vier op de tien geeft aan dat die druk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Huisarts Vandaag onder 800 huisartsen verspreid over het land.

In de helft van de dokterspraktijken komt het onderwerp euthanasie steeds meer ter sprake. Een overgrote meerderheid (87 procent) van de respondenten zegt in principe mee te werken aan de meeste verzoeken tot euthanasie.

Regelgeving

De meesten (76 procent) zijn tevreden met de huidige regelgeving en zitten niet direct te wachten op verruiming van de wet. Op de vraag hoe zij staan ten opzichte van een verzoek tot levensbeëindiging bij dementie reageert 36 procent positief. Bij een patiënt die levensmoe is en verlangt naar de dood is dat 20 procent. En in geval van angst voor ondraaglijk lijden is dat nog maar 15 procent.

Pil van Drion

Voor veel huisartsen is vooral het daadwerkelijk uitvoeren van de euthanasie belastend. 'Rationeel weet ik dat het goed is, maar emotioneel gezien vraag ik me af waarom ík dat moet doen', zegt een Amsterdamse dokter over euthanasie.

Op de vraag of ‘een pil van Drion’ een goed idee zou zijn, antwoordt 37 procent van de huisartsen instemmend.

Een arts krijgt op dit moment een vergoeding van 230 euro voor de uitvoering van euthanasie. Meer dan de helft van de 800 huisartsen vindt dat bedrag te laag.

Verantwoording

Het online onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met Huisarts Vandaag. Aan het onderzoek deden 800 huisartsen mee, verspreid over het land.

De vragenlijst is ingevuld tussen 21 juli en 28 juli 2011.

Lees ook