Hoog water en extreem weer teisteren Noord-Nederland en zorgen voor dreigende situaties door stijgend water. Boeren rond de dijk bij Tolbert moeten worden geevacueerd door angst voor een dijkdoorbraak, dijken worden doorgestoken om het waterpeil te verlagen en op veel plaatsen wordt met zandzakken geprobeerd om het wassende water tegen te houden.

LTO wil grotere gemalen

EenVandaag maakt een reportage op verschillende plaatsen in het noorden van Nederland, waaronder op Texel, Boerakker en Lauwersoog. In Lauwersoog staan sluizen waarvan LTO Noord al jarenlang vindt dat ze meer maalcapaciteit moeten hebben. Nu er in de voorbije dagen niet genoeg water uit Friesland weggemalen kon worden is het Lauwersmeer overvol geraakt. Door het opgestuwde water kan er niets meer naar de Waddenzee worden geloosd.

De LTO vreest dat dit vaker gaat voorkomen en wil dat er nieuwe gemalen komen die het water sneller wegpompen.