Kilometerheffing blijft een moeilijk dossier. Dat merkt ook Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) die er nu mee worstelt. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kilometerheffingsysteem ingevoerd wordt, maar naar nu blijkt zitten daar nog zoveel haken en ogen aan dat de invoering niet zo snel zal gaan als het kabinet had gewild. Wat zijn de argumenten om het voorzichtiger te doen? Zijn de technische problemen echt zo groot? Of is het politieke onwil?