In het Afrikaanse Niger worden ruim 3,5 miljoen mensen door honger bedreigd. 150 duizend kinderen zullen binnenkort sterven. De Verenigde Naties doen een dringend beroep op de internationale gemeenschap om hulp te geven. TweeVandaag spreekt met Artsen Zonder Grenzen.

Als er niet snel hulpt komt kan 10 procent van de kinderen in de hardst getroffen regeio's sterven, aldus de organisatie World Vision.

Langdurige droogte

De hongersnood in het zuiden van Afrika is het gevolg van langdurige droogte en een sprinkhanenplaag die de oogst verwoesten. De situatie is dit jaar rampzaliger dan de jaren daarvoor.

Hongersnood in Niger