In het jaar 2000 spraken alle lidstaten van de Verenigde Naties af om de armoede in de wereld te bestrijden. Hiervoor stelden ze acht doelen op, de zogenoemde Millenniumdoelen. Volgend jaar, in 2015, lopen deze af. Zijn alle doelen bereikt? 

De komende twee weken bespreken we van maandag tot en met donderdag elke dag één doel.

Vandaag beginnen we met doel 1: het uitbannen van extreme armoede. 

Daarvoor spreken we Nico Roozen, directeur van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en oprichter van keurmerk voor eerlijke handel Max Havelaar.

update

Directeur Solidaridad kritisch over Millenniumdoel

Nico Roozen, directeur van internationale ontwikkelingsorganisatie Solidaridad is kritisch op de offciële armoedegrens, gehanteerd bij Millenniumdoel 1. Het gaat om een besteedbaar inkomen van 1,25 dollar per dag. 

Millenniumdoel 1 ging om het uitbannen van extreme armoede. Hiermee zijn we halverwege zegt Roozen. Maar heel optimitisch is hij niet: 'Ontwikkelingsorganisaties claimen grote resultaten. Maar de ambities zijn niet al te hoog, bijvoorbeeld bij die armoedegrens. Ik kom al 30 jaar in ontwikkelingslanden. Maar tegenover 1,25 dollar per dag staat nooit een menswaardig bestaan.’ Volgens Roozen is hiervoor minimaal tussen de 5 en 10 dollar per dag nodig: Pas dan is er volgens hem sprake van voldoende voedsel, huisvesting van voldoende niveau en toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Zorgen heeft Roozen over Afrika, een continent waarvan de bevolking hard groeit, volgens prognoses tot 2.5 miljard eind deze eeuw. ‘Belangrijk voor bestrijden van armoede zijn een sterke overheid en een goede markt. Daar zien we in Afrika heel veel tekortkomingen.’