"Als duidelijk wordt hoe het nieuwe pensioencontract eruitziet willen we daar de komende jaren al mee gaan werken" zegt Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP. "Niet dat we nu pensioenen moeten verlagen en dat later blijkt dat het meevalt."

Die oproep doet Wortmann aan de vooravond van het debat in de Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. ABP is met drie miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds voor ambtenaren van ons land. Nu is de planning dat het nieuwe stelsel in 2026 in werking treedt.

Schijnzekerheid versus inzicht

Wortmann is blij met het nieuwe stelsel. "We beloofden zekerheid, maar dat was maar schijn. Als je 11 jaar op de nullijn blijft doordat we niet kunnen indexeren maak je je belofte ook niet waar." De voorvrouw van het pensioenfonds stelt dat het nieuwe stelsel transparanter en persoonlijker is. En dat het inzicht daarin meer vertrouwen schept.

"In het nieuwe stelsel weet je welk aandeel van jou in de pot zit en wat je kan verwachten bij goed en bij slecht weer. Dat geeft eigenlijk veel meer houvast voor deelnemers dan wat we op dit moment bieden. Onze ambitie is dat je dat bij wijze van spreken dagelijks kan bekijken hoe je pensioen ervoor staat, op bijvoorbeeld een app op je telefoon."

Lees ook

Duidelijkheid

Voordat het nieuwe stelsel in 2026 ingaat zijn er nog een paar jaar te overbruggen. Tot nu toe is nog niet afgesproken hoe die jaren worden ingevuld. "We hopen dat het uiterlijk begin volgend jaar duidelijk is hoe het nieuwe contract eruit komt te zien zodat we onze deelnemers veel beter kunnen uitleggen wat er op ze af gaat komen", zegt Wortmann.

En er is nog een reden dat Wortmann graag snel duidelijkheid krijgt. Het huidige stelsel gaat uit van een pensioenbelofte. Door de lage rente en de financiële crisis heeft het fonds op dit moment te weinig geld in kas om aan de beloftes te voldoen: "Gezien de huidige stand van ons fonds moeten we volgend jaar de pensioenen verlagen. Eind dit jaar wordt dit echt bepaald, maar we kunnen het niet uitsluiten."

Lees ook

Pensioenverlaging voorkomen?

Wortmann zou graag zien dat de Kamer besluit dat pensioenfondsen al eerder met de nieuwe spelregels kunnen gaan werken: "We vinden het belangrijk om stap voor stap al naar de nieuwe werkelijkheid te gaan de komende jaren zonder zo hard gebonden te zijn aan de extreem lage rente van nu. Je wilt toch niet dat, als de rente zo laag blijft, je eerst de pensioenen moet verlagen terwijl we ze daarna weer kunnen verhogen?"

In het nieuwe stelsel gaan de fondsen uit van rendementen. "Ook in het nieuwe stelsel zullen we pensioenen soms moeten verlagen. Maar waar we naartoe willen is dat als het economisch beter gaat en de pensioenfondsen halen mooie rendementen, dat dan onze deelnemers daar ook van kunnen meeprofiteren."

Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.