Vandaag komt het eindrapport uit van de commissie Deetman naar sexueel misbruik, fysiek en psychisch geweld tegen meisjes in de Rooms-katholieke Kerk. Het gaat om de periode 1945 tot nu.

In het rapport worden ervaringen van slachtoffers beschreven. Deetman sprak ook met lotgenotengroepen en bestuurders. Geweld en sexuele delicten gebeurden in de kerk zelf, maar ook vaak thuis. Zowel nonnen als priesters maakten zich schuldig aan geweld en misbruik.

Deetman richtte zich in zijn eerste onderzoek op mannelijke slachtoffers en vrouwen bleven onderbelicht. Deetman besloot een apart onderzoek naar geweld tegen vrouwen in te stellen. Toch is dit onderzoek nog aan veel vrouwelijke slachtoffers voorbij gegaan volgens het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik en velen hebben zich dan ook nog niet gemeld.

In Eenvandaag het verhaal van Marie Louise. Zij werd vanaf haar negende door de broer van haar oma, een pater Marist bijna acht jaar lang misbruikt. Toen ze het haar moeder vertelde moest ze zwijgen. Marie Louise heeft al haar leven lang last van de gevolgen.

Lees ook