Deze Bevrijdingsdag vindt plaats in een tijd waarin er wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Hoe moeten we daar tegenaan kijken, en hoe zien mensen die zelf gevlucht zijn de 5 mei-viering?

We volgen Zakwan Alhalabi (30). Hij vluchtte uit Syrië en kwam bijna een jaar geleden in Nederland terecht. Zijn familie is nog in Aleppo, waar de laatste dagen nog honderden mensen het leven lieten door hevige bombardementen. Zakwan spreekt op het Bevrijdingsfestival in Zwolle tijdens het 5voor5-moment. Op dat moment zal op elk festival in Nederland een vluchteling vertellen wat vrijheid voor hem of haar betekent.