In de serie 'Mijn Nederland' trekken verslaggevers van Radio EenVandaag diagonaal van Biervliet naar Bierem. Zijn het de landelijke thema’s waar de mensen zich druk over maken of is dat wat om de hoek gebeurt belangrijker? 

In Schoonhoven ontmoet onze verslaggever een postbode die vertelt over zijn beroep dat steeds zwaarder wordt. Oorzaak is het toegenomen aantal pakketjes. Het werk doet hij noodgedwongen, want na een zware operatie kon hij niet langer in de machinefabriek blijven werken. Maar houd je het werk van postbode wel vol tot de 67?

Mijn Nederland in Schoonhoven