Hij bekeerde zich tot de islam, radicaliseerde en werd prominent lid van de Haagse jihadbeweging waarvan veel leden in Syrië strijden. Dennis Abdelkarim Honing uit Haarlem stapte eruit en waarschuwt nu voor de gevaren van radicalisering. Honing schreef er een boek over en doet in EenVandaag zijn verhaal.

De Haarlemmer Honing (24) was een van de gezichten van de omstreden Sharia-beweging die nu wordt vervolgd als terroristische organisatie en waarvan een aantal voormalige leden vechten in Syrie en Irak. Samen met Elsevier-journaliste Nikki Sterkenburg schreef hij het boek „Ongeloofwaardig” over zijn religieuze zoektocht en ervaringen in het jihadistische milieu.

In EenVandaag een reportage. Hoe verandert een geboren Haarlemmer in een radicale moslim? Wat drijft de jihadisten die inmiddels de grootste permanente zorg vormen voor de veiligheidsdiensten in ons land? Ook in Radio EenVandaag aandacht voor het boek. We spreken met Dennis Abdelkarim Honing en met journaliste Nikki Sterkenburg.

Straat Dawah

Dennis Abdelkarim Honing bekeert zich tot de islam na een verblijf in de jeugdgevangenis waar hij zat voor tasjesroof. In de gevangenis leert hij het geloof kennen via medegedetineerden en voelt zich aangesproken door de Koran. Hij trouwt na zijn vrijlating met een moslima, verandert zijn naam en leidt een streng-islamitisch leven. Naar eigen zeggen radicaliseert hij snel door het zien van onrecht in de moslimwereld en het militaire optreden van het Westen in Arabische landen. In 2011 raakt hij verzeild bij Straat Dawah. Een groep orthodoxe moslimactivisten die zich richt op het bekeren van mensen tot de Salafistische islam. Ze komen wekelijks samen in een gebedsruimte in Den Haag. Honing krijgt landelijke bekendheid met TV-optredens en omdat hij de Syrieganger Victor Droste onderdak biedt voordat die naar Syrie vertekt als strijder. Veel voormalige groepsleden hebben zich ook aangesloten bij de strijd in Syrie. Anderen zijn opgepakt en worden door justitie verdacht van het ronselen van strijders voor terreurgroepen als IS en Jabat-al-Nusra.

De radicalisering

Honing keerde de beweging de rug toe en herzag zijn denkbeelden. Hij nam afstand van de gewelddadige islam die IS voorstaat en die zijn voormalige broeders propageren. Met zijn boek wil Honing openheid van zaken geven en vraagt hij aandacht voor het  in zijn ogen falende anti-radicaliseringsbeleid van de overheid. In plaats van meer radicaliseringsprojecten moeten de veiligheidsdiensten meer armslag krijgen om de jihadbeweging scherp in de gaten te houden, waarschuwt hij. En goedwillende moslims mogen niet leiden onder de kwaadwillenden, bepleit Honing.

Dennis Abdelkarim Honing over zijn radicalisering