De hersenen van RAF-terroriste Ulrike Meinhof werden heimelijk onderzocht. Pas tientallen jaren na haar dood kregen haar dochters de in plakjes gesneden hersenen terug. Het verhaal van Ulrike's dochters en de hersens van hun moeder staan centraal in een nieuwe voorstelling van het Nationale Toneel: Drakengebroed, die deze week in première gaat. EénVandaag duikt in de wereld van de hersenen. Wat maakt een brein misdadig, of juist geniaal?

De Rote Armee Fraktion (RAF) onder leiding van Ulrike Meinhof, zaaide in de jaren zestig en zeventig dood en verderf in Duitsland. De RAF streed tegen het kapitalisme en de ongelijke verdeling tussen arme en rijke landen. Meinhof werd uiteindelijk gearresteerd en stierf in gevangenschap. Eind jaren negentig kwamen de dochters van Meinhof in actie, toen zij hoorden dat zij destijds hun moeder zonder haar hersens hadden begraven. Ze wonnen de rechtzaak en kregen de hersens van hun moeder terug.Het líchaam van Meinhof werd begraven, maar haar hersens gingen naar Maagdenburg om onderzocht te worden op afwijkingen. Want hoe was het mogelijk dat een gewone vrouw als Ulrike Meinhof, journaliste en moeder van een meisjestweeling, zich in een decennium ontwikkelde tot een van de meest gevreesde terroristenleiders? Prof. Boogerts ontdekte in zijn laboratorium iets heel interessants aan de hersens. In 1962 was Ulrike geopereerd aan een tumor. Maar die operatie was slecht uitgevoerd. Daardoor waren er beschadigingen in haar brein ontstaan, die geleid moeten hebben tot haar karakterverandering.Ook na de dood van Einstein werd er gevochten om de plakjes vet waaruit zoveel geniale ideeën uit waren ontsproten. Hersenonderzoekers popelden om het geheim te ontdekken van Einstein's brein. Het bleken redelijke normale hersens te zijn geweest. De genialiteit droop er niet vanaf.