Dementie zal in 2030 de belangrijkste doodsoorzaak zijn in Nederland. Dat blijkt uit een groot onderzoek, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deze week publiceerde. Nu sterven de meeste mensen aan longkanker en hart- en vaatziekten.

Omdat het steeds vaker voorkomt, wordt er sinds de jaren 80 veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie. Sinds kort heeft het VUMC in Amsterdam daar een andere benadering aan toe gevoegd, namelijk: waarom krijgen sommige mensen juist geen dementie? Laura Kors doet verslag. 

De onderzoekers willen met zoveel mogelijk mensen in contact komen voor het onderzoek. Dus: kent u niet-demente 100-plussers, meldt u zich dan aan. Kijk op 100plus.nl