Israël bestaat deze week 60 jaar. Een belangrijk kenmerk van het land is de kibboets. Veel van deze agrarische leefcommunies waarin alles gedeeld werd, zijn nu door hoog oplopende schulden geprivatiseerde bedrijven of 'gewone' dorpen geworden. De kibboets heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting en ontwikkeling van de staat Israël. Is die rol nu uitgespeeld? EénVandaag bezocht een kibboets van de oude stempel, waar Nederlanders hun draai hebben gevonden en een kibboets nieuwe stijl.