Het kabinet is duidelijk over de de doelstellingen voor volgend jaar: er moet 6 miljard bezuinigd worden. Maar over de invulling van die bezuinigingen wordt maar weinig duidelijk. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de extra miljarden. 

De oppositie verwijt het kabinet om de hete brij heen te draaien, maar komt zelf niet met een alternatief. Ook de oppositie is hopeloos verdeeld. SP verwijt het kabinet de economie kapot te bezuinigen, terwijl voor D66 de doelstellingen van het kabinet niet ver genoeg gaan. Politiek Den Haag zit in een impasse. En het is de vraag of voor het zomerreces duidelijkheid komt over de te nemen maatregelen.