2014 was voor de woningmarkt het jaar van licht herstel. Er werden meer huizen verkocht, meer hypotheken verstrekt, en ook de woningprijzen vertoonden weer een voorzichtige plus. Maar zet dat herstel door? Met ingang van 1 januari stopt een aantal stimuleringsmaatregelen van de overheid die de huizenmarkt een zetje hebben gegeven.

Zo maakt het kabinet geen extra geld vrij voor startersleningen, waarmee starters onder gunstige voorwaarden geld konden lenen voor hun eerste huis. Ook eindigt de verhoogde belastingvrijstelling voor schenkingen tot 100.000 euro, bestemd voor de aankoop of verbouwing van een huis. 

Daar bovenop maakte budgetinstituut Nibud onlangs nieuwe, veel strengere hypotheeknormen bekend. Daardoor kan een grote groep huizenkopers volgend jaar, met hetzelfde inkomen, minder hypotheek krijgen. Vooral starters hebben daardoor veel minder bestedingsruimte dan dit jaar. 

De nieuwe regels leidden tot gemor bij de bouwsector, makelaars, notarissen en werkgeversorganisatie VNO NCW. Zij vrezen dat de nieuwe regels het broze herstel van de woningmarkt in de knop breken. 

Zijn hun zorgen terecht? Kan de woningmarkt, losgekoppeld van het infuus, op eigen kracht herstellen? En wat zijn de gevolgen van de veranderingen, voor huizenkopers en de huizenmarkt?

EenVandaag spreekt met Lukas en Melissa Wiering. Zij hopen dit jaar nog snel  de koop van hun gedroomde nieuwbouwwoning af te ronden, omdat dat door de strengere normen volgend jaar niet meer mogelijk is. Verder interviews met directeur Gerjoke Wilmink van het Nibud, directeur Lodewijk van der Heijden van de Hypotheekshop en hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. 

Wat verandert er volgend jaar?

- Strengere hypotheeknormen

Het Nibud stelt ieder jaar nieuwe regels vast voor de maximale leencapaciteit. In 2015 worden die inkomenseisen een stuk strenger. Lage inkomens kunnen tot wel 20.000 euro minder lenen. Ook het criterium woningwaarde wordt strenger. Nu mag iemand nog 104% van de woningwaarde aan hypotheek lenen, volgend jaar wordt dat 103%. Uiteindelijk wordt dat afgebouwd naar 100% in 2018. 

- Schenkingsvrijstelling

Schenkingen tot 100.000 euro bedoeld voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of aflossing van de schuld waren tot 1 januari vrijgesteld van belasting. Vanaf 2015 geldt er weer een vrijstelling van 52.752 euro, en alleen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar. 

- Starterslening

Er komt geen extra geld voor startersleningen. Met zo’n lening kan een starter op de woningmarkt bovenop zijn maximale hypotheek tegen gunstige voorwaarden extra lenen.  

-  Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De bovengrens wordt per 1 juli 2015 verlaagd van 265.000 naar 245.000 euro. 

- Rente op restschuld 

De rente op retschuld wordt langer aftrekbaar, tot vijftien jaar. Nu is dat nog tien jaar. Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan van 29 oktober 2012 tot en met 2017. Door de verlenging dalen de hypotheeklasten bij een restschuld van 40.000 euro met ruim 100 euro bruto per maand. De geldverstrekker moet wel akkoord gaan. 

- Minder hypotheekrenteaftrek

De overheid gaat de komende jaren de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschrijf stapsgewijs verlagen. Voor de hoogste inkomens gaat de maximale aftrek komend jaar met 0,5% omlaag naar 51%.  

- BTW verbouwing weer omhoog

Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op arbeid voor renovatie en verbouwingen gaat per 1 juli weer omhoog van 6 naar 21%.