Zeventig jaar geleden werd op Harvard University de 'Aiken IBM Automatic Sequencer' in gebruik genomen. Deze kolossale rekenmachine met de bijnaam Harard Mark 1 wordt tegenwoordig door velen gezien als de eerste computer. 

Gerard Alberts, docent geschiedenis van wiskunde en informatica vertelt over het belang van deze uitvinding.