Het kabinet gaat flink bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Nu werken daar nog 100.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, maar in de toekomst zal dit aantal vermoedelijk met tweederde worden teruggebracht. Waarom en op welke manier wil het kabinet bezuinigen op deze sociale werkplaatsen? Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom licht zijn plannen vanavond toe in EenVandaag.

Mensen met een beperking hebben vaak moeite met het vinden van een baan. Om deze reden stimuleert de overheid het bedrijfsleven met subsidies om deze personen aan te nemen. In veel gevallen krijgen de gehandicapten begeleiding, maar ook aangepaste taken en aangepaste werkplekken behoren tot de mogelijkheden om de gehandicapten te laten functioneren.

Vanavond in EenVandaag een portret van een aantal mensen in de sociale werkvoorziening.