Verdeel en heers-politiek, roddel en achterklap, intimidatie, een sfeer die om te snijden is en mensen die zich schamen om lid van de PvdA te zijn. Dat is de PvdA Groningen in een notendop als we Jacques Tichelaar mogen geloven.

Hij deed in opdracht van het Partijbestuur onderzoek naar de gang van zaken bij de Groningse PvdA. Tichelaar komt in zijn rapport tot een vernietigende conclusie: „Alle cultuurdragers in de PvdA Groningen moeten plaatsmaken”. Dat geldt voor de wethouders, de fractievoorzitter en de voorzitter van het afdelingsbestuur.

EenVandaag is in Groningen en kijkt hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Hard oordeel in intern rapport PvdA Groningen

Download