De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag die duurzaamheid in hun portefeuille hebben slaan de handen ineen. Ze willen op het gebied van energie zelfstandiger kunnen opereren. Doel is om te zorgen voor schonere energie en om meer energie te besparen.

Volgens de wethouders worden ze gehinderd door de centrale overheid: veel regels van bovenaf zijn eerder belemmerend dan bevorderend. Ze eisen medezeggenschap om daarover te beslissen. 

In EenVandaag het voorbeeld van de plaatsing van windmolens bij Amsterdam. Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt een groot deel van de haven volgebouwd met windmolens, maar helaas mag dat niet. De provincie Noord-Holland heeft strenge regels voor de plaatsing van windmolens en laat een “opeenhoping” van windmolens niet toe. De scherpe regels zorgen er ook voor dat de aanleg van zonnepanelen niet “zomaar kan”. “Zonde” stelt wethouder Choho van Amsterdam. Er kan zo veel meer om duurzame energie te bewerkstelligen, en het mag eenvoudig niet.