60 Procent van de Groningers wil dat de gaswinning verminderd wordt en van 14 procent mag het op huidige voet doorgaan. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag dat afgelopen week is gehouden onder 1500 inwoners uit de provincie Groningen. Een kwart (23%) wil dat de gaswinning stopt.

Van de deelnemers die voor vermindering zijn, wil 57 procent dat de winning minimaal halveert. Groningers zijn vooral voor het verminderen van de gaswinning omdat ze denken dat er dan minder bevingen komen; ook zijn veel deelnemers van mening dat Nederland moeilijk zonder de inkomsten van de gaswinning kan. 'De aardschokken vormen wel een nadeel, maar gasboring levert wel inkomsten en werkgelegenheid op voor onze provincie en dat vormt voor mij de doorslag,' aldus een deelnemer uit Groningen.

Geen extra geld, dan actie

Veel deelnemers die aangeven dat de gaswinning - op dezelfde voet of minder - door mag gaan, geven wel aan dat er dan extra geld ter compensatie naar de provincie Groningen moet. 'Als er maar een compensatie tegenover staat voor Groningen. De bevingen worden alleen maar heftiger en frequenter en onze huizen zijn onverkoopbaar. Groningen heeft genoeg geld voor Den Haag binnen gebracht, maar we krijgen er niets voor terug,' aldus een deelnemer.

Eerder al riep de commissaris van de Koning op om een miljard extra aan Groningen te geven voor het herstel van beschadigde gebouwen en voor de werkgelegenheid in het aardgasgebied. Negen op de tien (92%) Groningers steunen dit: ze willen dat de overheid een percentage van de gasopbrengst aan Groningen geeft. Duidelijk is dat de mensen uit Groningen massaal (91%) geweldloze protestacties steunen. 

'Opbrengsten belangrijker dan veiligheid'

Ruim negen op de tien (95%) deelnemers uit de provincie Groningen geven aan dat de belangen van de inwoners niet serieus worden genomen door de landelijke politiek. Bijna zeven op de tien (69%) menen dat de landelijke politiek de opbrengsten van de gaswinning belangrijker vindt dan de veiligheid van de inwoners.

Steun uit de rest van het land

In totaal ondervroeg EenVandaag 24.000 mensen uit het hele land. 71 Procent van de deelnemers zou het een goede zaak vinden als er 1 miljard extra overheidsgeld naar Groningen gaat om de schade te herstellen en de plaatselijke economie te stimuleren. De grooste groep is ook voor het verminderen van de gaswinning (50%). Daarnaast steunt driekwart (73%) van alle deelnemers de protestacties van de actiegroepen in Groningen.

Vanmiddag op Radio EenVandaag (14:00 uur, Radio 1) en vanavond in EenVandaag presenteert Mariëlle Koekenbier de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek, gehouden van 8 tot en met 13 januari 2014, deden 23.932 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. 1483 Deelnemers wonen in de provincie Groningen en 426 deelnemers wonen in een gebied waar de aardbevingen voorkomen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.