Groningers zijn zeer ontevreden met de manier waarop de landelijke politiek omgaat met de provincie. Dat heeft vooral met de onrust over de gaswinning te maken.

Vooral de VVD (47%), de partij van de verantwoordelijke minister Henk Kamp (Economische Zaken), maar ook de PvdA (21%) en het CDA (16%) worden de ontstane situatie aangerekend. Gaswinning is veruit het belangrijkste thema in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen van 18 maart.

Meer dan in elke andere provincie speelt de regionale politiek in Groningen een rol bij de stemkeuze op 18 maart. Meer dan de helft (59%) van de Groningers zegt dat de regionale politiek een rol speelt bij de stemkeuze. Voor een kwart (24%) speelt de regionale politiek zelfs de belangrijkste rol. Landelijk is dat 11 procent.

‘Kamp neemt aanbevelingen rapport toch niet over’

Vorige week kwam een rapport uit dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft gedaan naar de gang van zaken rond de gaswinning in Noord-Nederland. De belangrijkste aanbevelingen van dat rapport waren dat de partijen die zich met gaswinning bezighielden (waaronder de rijksoverheid en de NAM) moeten erkennen dat ze tot begin 2013 onzorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de Groningers.

Ook moeten provincie en gemeenten in de toekomst structureel worden betrokken bij de besluitvorming rondom de gaswinning, en moet de toezichthouder op de gaswinning onafhankelijk worden. Minister Kamp heeft deze week beloofd de aanbevelingen uit het rapport in principe over te nemen.

Ondanks die belofte verwacht een meerderheid van de Groningers (63%) niet dat Kamp de aanbevelingen overneemt. Zij denken niet dat de partijen die betrokken zijn bij de gaswinning, zoals de Rijksoverheid en de NAM, nu een andere koers gaan varen. Twee derde (67%) vertrouwt er bovendien niet op dat het kabinet na dit rapport meer rekening zal houden met de belangen van Groningse burgers. Ze denken dat voor het kabinet financieel gewin belangrijker is dan het welzijn van Groningers.

Het kabinet heeft besloten dat in de eerste helft van dit jaar (tot 1 juli 2015) minder gas uit de Groningse grond mag worden gehaald. Minister Kamp wacht op adviezen van experts, voordat hij beslist over de hoeveelheid gas die er gewonnen gaat worden vanaf 1 juli 2015. 

Acht op de tien (80%) Groningers hebben geen begrip voor dat besluit. Ze snappen niet dat Kamp niet meteen een beslissing kan nemen. Bijna de helft (48%) verwacht dat de gaswinning vanaf juli weer zal worden opgeschroefd,  nog eens 39 procent denkt dat de gaswinning op het huidige niveau blijft. Bijna niemand verwacht dat de gaswinning verminderd of stopgezet wordt.