Het Rijk en de provincie Groningen dreigen opnieuw met elkaar in conflict te komen door de gaswinning.

De veiligheidsnormen voor de Groninger zeedijken moeten omhoog om mogelijke overstromingen tegen te gaan. Want achter die dijken liggen belangrijke gaswinningslocaties. Dat betekent dat de dijken moeten worden versterkt en dat kost geld. Maar de provincie Groningen weigert daar aan mee te betalen.