Een RIVM-rapport bevestigt het gevaar voor verspreiding van het coronavirus via ventilatiesystemen waarbij de lucht wordt gerecirculeerd in één ruimte. Dr. ir. Francesco Franchimon ziet dit als een 'call to action'. "Zet het systeem onmiddellijk uit."