De terroristische dreiging die uitgaat van de Nederlandse strijders in Syrie en hun radicale netwerk is verder toegenomen. Ondanks maatregelen van veiligheidsdiensten en overheid is de situatie rond deze jihadreizigers verslechterd. Experts waarschuwen voor de snel groeiende invloed in Nederland van deze beweging.

De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding (NCTV) handhaaft het verhoogde dreigingsniveau op ‘substantieel’ en pleit voor verdere maatregelen om het fenomeen van jihadreizigers, dat nu al een jaar aan de gang is, tegen te gaan. 

In EenVandaag een interview met Dick Schoof, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding over het vandaag te verschijnen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Ook een reportage over het steeds beter georganiseerde netwerk van de Syriegangers, dat door experts invloedrijker en ‘ernstiger dan de Hofstadgroep’ wordt genoemd.

'Extreem geweld’

Het Dreigingsbeeld schetst een somber beeld van de groeiende invloed van de Syriegangers en hun netwerk in Nederland. Er vertrekken nog steeds Nederlandse strijders naar Syrie. In augustus was er zelfs weer een piek. De ruim 100 strijders die al maanden in Syrie meevechten hebben zich volgens de NCTV aangesloten bij Jabhat-Al-Nusra, een aan Al-Qaida gelieerde extremistische islamitische strijdersbeweging die streeft naar wereldwijde invoering van de gewelddadige jihad. “Enkele Nederlanders lijken niet terug te deinzen voor extreem geweld.” Door hun lange verblijf ‘groeit de strijdervaring’ en ‘zijn er tekenen dat ze radicaler zijn geworden en negatiever denken over Nederland’.

Invloed in Nederland: toenemende radicalisering

De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende radicalisering van kleine groepen islamitische jongeren. De openlijke propaganda van de Nederlandse jihadbeweging op internet, sociale media en op straat is ‘sterk toegenomen’. “De openlijke manifestatie van jongeren in Nederland die hun steun betuigen voor deelname aan de strijd in Syrie wijst op toegenomen strijdbaarheid”.

Terugkeer strijders

EenVandaag meldde gisteren al dat een aantal strijders, naar schatting een twintigtal, alweer is teruggekeerd naar Nederland. Gemeenten proberen deze groep met hulp en begeleiding te laten reintegreren. AIVD en politie ondersteunen de gemeenten en volgens de NCTV heeft de AIVD ‘ de inzet van mensen en middelen geintensiveerd’. “Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ze vormen een mogelijke inspiratiebron voor potentiele strijders”. Justitie heeft een landelijk juridisch kader vastgesteld en onderzoekt of de strijders strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Een wetsvoorstel om Syriestrijders die deelnemen aan de gewapende strijd het paspoort af te nemen is nog in de maak.

Download

Download

Download

Download

update
clock 07-11-2013 16:53

"Rechtszaken tegen jihadstrijders in voorbereiding"

Nederlandse jihadstrijders die zijn teruggekeerd moeten er rekening mee houden dat ze opgepakt en vervolgd worden. Dat zegt de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof, vanavond in EenVandaag. Justitie doet strafrechtelijk onderzoek, ook naar handelingen in Syrie en dat moet binnen enkele maanden leiden tot rechtszaken. 

"We kijken of we een rechtszaak kunnen aanspannen, omdat men daar bijvoorbeeld een terroristisch misdrijf heeft gepleegd of een moord heeft gepleegd. Er wordt bewijsmateriaal vergaard. ik ga ervan uit dat we binnenkort rechtszaken gaan zien"

update
clock 07-11-2013 18:25

Reisgegevens beter vastgelegd

Ook bepleit de NCTV dat reisgegevens beter worden vastgelegd. Informatie over reizigers die Nederland verlaten of binnenkomen, moeten in de toekomst worden geregistreerd en bewaard. Minister Opstelten werkt aan een voorstel. Op deze manier hoopt de regering beter zicht te houden op jihadreizigers.

Moeten Syriëgangers bij terugkeer vervolgd worden?

Veel jonge Nederlandse jihadstrijders in Syrië

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.