Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorg Autoriteit en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie maken zich grote zorgen over fraude door artsen met diagnoses en testresultaten van patiënten. Zij reageren hiermee op uitspraken van vooraanstaand neuroloog Rien Vermeulen gisteren in EenVandaag dat gesjoemel zoals door de omstreden Twentse neuroloog Jansen Steur niet op zichzelf staat.

Bovendien gaf hij toe dat hij zelf en andere artsen ook bewust verkeerde diagnoses stellen of testresultaten vervalsen. “Wij zijn geschokt dat deze arts, en volgens hem ook andere artsen, zegt wel vaker te sjoemelen met diagnoses en testresultaten van patiënten”, aldus Zorgverzekeraars Nederland. Het AMC laat weten Vermeulen voor een ‘indringend gesprek’ te hebben uitgenodigd.

Gisteren nam Prof. Rien Vermeulen, verbonden aan het Amsterdams Medisch Centrum, het in de uitzending op voor zijn collega Jansen Steur door te stellen dat “in belang van de patient” een arts wel vaker een andere diagnose stelt. Dit zodat bijvoorbeeld vergoeding van bepaalde hulpmiddelen of medicijnen mogelijk is. “Dat soort dingen heb ik ook weleens gedaan. Dan vul ik gewoon een andere score in. Dat is bedrog ja, dat weet ik maar soms is het nodig”, aldus Vermeulen.

“Neem nou een patiënt met een neurologische aandoening die een rolstoel nodig heeft. Als je de diagnose MS invult krijgt die patiënt zo snel mogelijk een rolstoel en het wordt nog vergoed ook door de verzekeraar. Maar vul ik een ingewikkelde neurologische aandoening in die bij die verzekeraar niet bekend is, dan komt die rolstoel er niet. Dus wat doe ik dan? Dan schrijf ik toch lekker gewoon MS op?”

Spelregels

Volgens Zorgverzekeraars Nederland  kan dit absoluut niet door de beugel. “Als artsen vinden dat ze door deze spelregels geen goede zorg kunnen leveren, moeten ze daarover bij de juiste instanties aankloppen: hun beroepsgroep, de IGZ en het CVZ. Ze mogen niet de spelregels naast zich neerleggen”.

Bedriegen

Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit is verbaasd over de uitspraken van Vermeulen: “Bedriegen en diagnoses aandikken om zorg toch vergoed te krijgen mag niet”. Bovendien stelt de Zorg Autoriteit dat door dit soort praktijken de zorgkosten onnodig stijgen. “Onterecht hoge declaraties leiden uiteindelijk tot hogere zorgkosten, die we als consumenten via de premie betalen”.

Veiligheid

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) laat weten de zaak hoog op te nemen en dat nog maar te bezien valt in hoeverre het werkelijk in belang van de patiënt is als er een verkeerde diagnose wordt gesteld. “Het zet juist de veiligheid van patiënten op het spel, het schaadt het vertrouwen in de zorg en gaat in tegen alle afspraken die wij als patiëntenorganisaties maken met artsen”, Aldus adjunct-directeur Baardman van de NPCF.

Indringend gesprek AMC

Intussen is de positie van Prof. Rien Vermeulen in gevaar. Er is naar aanleiding van zijn uitspraken van gisteren een klacht ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg wegens valsheid in geschrifte door letselschade-expert Yme Drost.

Volgens IGZ wordt de klacht op dit moment beoordeeld. Het AMC roept Rien Vermeulen ter verantwoording, zo laat Ivo van Schaik, hoofd neurologie van het AMC aan EenVandaag weten. ‘Wij hebben hem uitgenodigd voor een indringend gesprek. Als daaruit blijkt dat hij zegt dit is mijn dagelijkse praktijk, dan zou het kunnen zijn dat we zijn lopende werkzaamheden moeten beëindigen.”

Uitzending

In EenVandaag een gesprek met Ivo van Schaik, hoofd neurologie van het AMC. Ook reacties van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Bekijk hieronder de uitzending van gisteravond terug.

'Aantal foute diagnoses Jansen Steur onder gemiddelde'