Het huidige inburgeringsbeleid voor vluchtelingen werkt niet en de gemeenten moeten daar weer een rol in krijgen. Dit zeggen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven in televisieprogramma EenVandaag. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil binnenkort hierover met minister Asscher in gesprek.

“Het kabinet heeft keuzes gemaakt die niet bevorderlijk zijn voor de inburgering,” Aldus wethouder Baldewsingh van Sociale zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Tot 2013 waren de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgeringscursussen.

Daarna verschoof die verantwoordelijkheid naar de vluchteling. Die moet nadat hij een status heeft gekregen zelfstandig op zoek naar een inburgeringscursus en zorgen dat hij het examen binnen 3 jaar haalt. Daar moet ook een lening voor afgesloten worden.

 

De gemeenten zien dat vluchtelingen moeite hebben met het vinden van een goede inburgeringscursus. Daarnaast stoort het ze dat ze wel verantwoordelijk zijn voor huisvesting en verdere integratie, maar totaal geen zicht hebben op inburgering.

Pisnijdig

“je ziet dat kwetsbare laag die we hadden groter wordt. Tegen het Binnenhof zeg ik: u zorgt ervoor dat mensen niet integreren omdat u gemeenten de mogelijkheid niet biedt om ze op een goede manier te laten participeren. Ik ben daar pisnijdig over,” Aldus PvdA-wethouder Baldewsingh.

De VNG bevestigt dit signaal te krijgen van meerdere gemeenten en wil binnenkort in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over meer zeggenschap voor de gemeenten over inburgering. Halverwege oktober komt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een eigen onderzoek naar de werking van de Wet Inburgering die in 2013 is ingevoerd. Tot die tijd wil de minister niet reageren op de oproep van de gemeenten.

Ook in EenVandaag: een onderzoek onder 160 vluchtelingen die ervaring hebben met de inburgeringscursus. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de vluchtelingen vindt dat de kwaliteit van de inburgeringscursussen onder de maat is.