In de geitenstal van familie Van de Ven is het stil. Normaal staat de stal vol met lammetjes. Dit jaar niet. In deze geitenstal zijn alle drachtige geiten geruimd omdat er Q-koorts werd geconstateerd. Jeannette van de Ven hield voor EenVandaag een videodagboek bij van de afgelopen periode. Hoe heeft het ruimen van de geiten het leven van de familie beïnvloed?

In de hectische periode rondom de ruiming werd Jeannette van de Ven de voorvrouw van de geitenvakgroep bij ZLTO. In plaats van bezig te zijn met de lammetjes strijdt zij in Den Haag voor het voortbestaan van haar bedrijf en die van haar collega's.