De gemeenteraad van Amsterdam is in rep en roep na een onthullend artikel van Elsevier. Op basis van vertrouwelijke stukken schrijft het  dat er sprake zou zijn geweest van een geheim anti-radicaliseringsproject, met de codenaam ‘Grijze Campagne’, dat opgezet zou zijn in opdracht van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan. De fractie van GroenLinks zegt nu dat het project in maart al in de raad is besproken en dat het zelfs in de notulen zou staan. Lammert de Bruin checkt in feit of fictie of deze uitspraak klopt.

Vloggen

Volgens fractievoorzitter van GroenLinks, Rutger Groot Wassink is een deel van de plannen, en dan met name de online campagne, gewoon openbaar gedeeld. “De online aanpak voor radicalisering en polarisatie is op 2 maart 2017 met de Amsterdamse gemeenteraad besproken. Het ging over het inzetten van vloggers. Ik ben dus ook erg verbaasd dat mijn collega’s nu doen alsof er nooit iets met ons uitgewisseld is over een online aanpak van geradicaliseerde jeugd, want dat is gewoon aantoonbaar niet waar. Wij hebben een fantastisch system met notulen en er zijn ook beelden van het debat.”

Andere campagne

Maar, volgens fractievoorzitter van het CDA, Diederik Boomsma, gaat dat over iets anders.  “Meneer Groot Wassink haalt twee verschillende dingen door elkaar. Er zijn inderdaad openlijk plannen besproken in de gemeenteraad. Een plan voor een online aanpak anti-radicalisering met daarin friendly vloggers, om precies te zijn. Dat hield in dat de gemeente een platform zou geven aan jongeren met een positieve boodschap. Dat is heel anders dan waarnaar wordt verwezen in het artikel van Elsevier.”

De grijze campagne waar naar wordt verwezen, schijnt omstreden te zijn geweest. Het werd in juni 2015 opgezet en er zouden in totaal 25 filmpjes worden gemaakt die, na goedkeuring van Van der Laan, op YouTube zouden worden gezet. De gemeente huurde een Marokkaans-Amsterdamse acteur in die moest vertellen over persoonlijke problemen, in de hoop jonge moslims te beïnvloeden zodat ze niet radicaliseren. De clips zijn echter nooit online verschenen. Ook moest het strikt geheim blijven dat de clips van de gemeente afkomstig waren.

Conclusie

De stelling dat het ‘geheime’ project van Van der Laan in de notulen zou staan is noch feit, noch fictie. Het is onduidelijk of de plannen die in maart gepresenteerd werden, een latere versie zijn van de grijze campagne die er nooit is gekomen. De gemeente zegt de feiten op een rijtje te zetten en komende week met opheldering te komen. Donderdag vindt er een debat plaats.