Vandaag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinancien en de behaalde beleidsresultaten. Kortom: Verantwoordingsdag. Deze dag is in het jaar 2000 ingesteld om voor het kabinet meetbare doelen af te spreken. Doelen waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Het initiatief kwam indertijd van Mark Rutte en Alexander Pechtold.

Kan Mark Rutte, inmiddels premier, vandaag waarmaken waar hij zich in het verleden voor heeft ingespannen? Neemt de oppositie genoegen met de verantwoording die hij en minister Kees Jan de Jager van financiën aflegt? We spreken hierover met onder andere D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold.

'Gehaktdag' voor Mark Rutte