Om te voorkomen dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen heeft, moeten we snel maatregelen nemen. Dat is de conclusie van het derde VN-klimaat rapport dat vandaag in Bangkok is gepresenteerd. Maar welke maatregelen moeten dat voor Nederland zijn? En wat gaat ons dat kosten? Wordt het meer kernenergie, meer energiebesparing, meer windmolens, of allemaal?

EenVandaag vraagt het Nederlandse klimaat-deskundigen. In de studio reageert milieu-minister Jacqueline Cramer.De uitstoot van schadelijke broeikasgassen is de afgelopen 35 jaar met 70 procent gestegen. Als er geen maatregelen worden genomen zal de uitstoot de komende 25 jaar met minstens nog eens 25 procent toenemen. Met alle gevolgen van dien. Grote vraag is: hoe kunnen we economisch groeien en toch de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen?

lees hier de Engelse samenvatting van het derder VN-klimaatrapport