Uit de overheidsenquête 'Nederland in Europa' blijkt dat Nederlanders zeer wantrouwend staan ten opzichte van uitbreiding van de EU. Vanmiddag wordt de uitslag bekend gemaakt. In TweeVandaag reageert staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken.

We hebben een gesprek met Nicolai en volgen hem in een forum over Europese zaken.