Tegen de hoogste ambtenaar van Justitie (Secretaris-Generaal Joris D.), is vorige week aangifte gedaan wegens pedofilie. De Rijksrecherche heeft inmiddels een (oriënterend) onderzoek ingesteld. D. zou sinds 1995 chantabel zijn en dit zou blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocate Van der Plas in handen kreeg. Minister van Justitie, Hirsch Ballin, ziet geen reden om maatregelen te nemen.

De aangifte

Van der Plas heeft vorige week aangifte gedaan namens haar cliënt Hüseyin Baybasin. Baybasin beschuldigt D. van pedofilie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. De aangifte kunt u hier lezen. De aangifte is gebaseerd op een nog geheim rapport van de Turkse staat. Baybasin zit momenteel vast en is tot levenslang veroordeeld voor onder andere moord en gijzeling. Hij zegt dat er sprake is van een samenspanning van Turkse en Nederlandse autoriteiten. Zij zouden hem het zwijgen op willen leggen.

Kamervragen

De PVV heeft naar aanleiding van de aangifte vorige week Kamervragen gesteld. Deze werden binnen recordtempo (nog geen drie uur) beantwoord en luiden alsvolgt: Vraag 1Hebt u kennisgenomen van het bericht “Aangifte om pedofilie tegen een hoge ambtenaar”? Antwoord 1Ja.Vraag 2 en 3Bent u bekend met een rapport dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid en waarin vermeld zou staan dat een topambtenaar van uw ministerie in Turkije seks met jonge kinderen zou hebben gehad? Zo ja, sinds wanneer kent u dit rapport?Hebt u een onderzoek ingesteld of gaat u een onderzoek instellen naar de authenticiteit van dit rapport? Zo ja, wilt u de Kamer informeren over uw bevindingen, conclusies en eventueel te nemen maatregelen? Zo neen, waarom niet?Antwoorden 2 en 3Een dergelijk rapport is mij op dit moment onbekend. De citaten in de aangifte, die zouden zijn gebaseerd op een rapport als in de vraag bedoeld, vertonen overeenkomsten met Turkse krantenberichten uit 2006 waarvan niet is vastgesteld dat zij enige feitelijke grondslag hadden. Het openbaar ministerie stelt inmiddels een oriënterend onderzoek in naar aanleiding van de aangifte. Ik wacht de uitkomsten van het onderzoek af en zal de Kamer daarover berichten. De aangifte geeft mij geen aanleiding tot het treffen van enige maatregel.