Het kabinet maakt vandaag bekend dat geweld tegen homoseksuelen harder wordt aangepakt om een eind te maken aan de intimidaties en bedreigingen. Toch is homo-belangenorganisatie COC niet blij. In de plannen is namelijk helemaal niets terug te vinden over verplichte voorlichting op scholen over homoseksualiteit. En dat terwijl er al twee jaar een door de Tweede Kamer aangenomen motie ligt die het kabinet hiertoe oproept.

Ministers Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) willen bewerkstelligen dat geweldsdelicten tegen homo's dubbel zo hard worden bestraft en dat deze zaken voorrang krijgen bij de politie. Volgens het COC ligt de oorzaak van het homogeweld echter bij gebrek aan voorlichting op scholen. De belangenorganisatie vindt dan ook dat het kabinet de pijlen moeten richten op het voorlichten van jongeren en dat het tijd wordt om de aangenomen motie eindelijk uit te voeren. 

Lees ook