De parlementaire enquêtecommissie Fyra heeft vandaag haar eindrapport gepresenteerd. De commissie trekt daarin conclusies over haar onderzoek naar dit totaal mislukte spoorproject.

"Het kabinet heeft het algemeen belang van het tot stand brengen van goed vervoer op de HSL-zuid geschaad.”

"De Staat en NS stelden niet de reiziger maar financiële en strategische belangen voorop.”

“De Tweede Kamer blafte wel maar beet niet en is op een aantal punten onjuist en/of onvolledig geïnformeerd.”

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Fyra zijn spijkerhard.

Eindrapport

In haar eindrapport 'de reiziger in de kou' stelt ze dat vanaf het begin van de aanbesteding van de HSL-zuid dit project al mis ging. Halfbakken marktwerking, te optimistische inschatting van de levering van de Fyra en geen adequate oplossing voor de problemen. De commissie stelt de opeenvolgende bewindslieden en de NS verantwoordelijk voor het niet tot stand komen van het Fyra-vervoer op de HSL-lijn. De Tweede Kamer is weliswaar onjuist of onvolledig geïnformeerd, maar de commissie stelt haar wel medeverantwoordelijk voor het debacle. De toezichthouder ILT krijgt er flink van langs: ze toetst alleen op papier en inspecteert geen enkele trein. De commissie vindt dit schokkend.

Hoe nu verder?

De enquetecommissie vindt dat het kabinet en Kamer alsnog voor snelle treinen naar België moeten zorgen. Ook moet de inspectie van toezichthouder ILT drastisch worden aangepakt. 

De druk op staatssecretaris Mansveld is groot. Daarom heeft zij ervoor gekozen om per direct af te treden.

Op radio en TV

We bespreken in EenVandaag het eindrapport met Andries van den Berg en Marcel van Silfhout, auteurs van het boek 'ontspoord'.

Ook in Radio EenVandaag: wat bepaalt het succes van een parlementaire enquête? Is dat de samenstelling van de commissie, of hangt het af van het onderwerp? En wat is ‘succes’ eigenlijk in dit verband?

We praten erover met Bert van den Braak, medewerker van het Parlementair Documentatiecentrum en kenner van de parlementaire geschiedenis: