Vorige week maakte minister van Bijsterveldt (OCW) bekend dat op het speciaal onderwijs 300 miljoen euro bezuinigd gaat worden. Het gaat om kinderen met ernstige geestelijke en lichamelijke beperkingen zoals autisme en blind- en doofheid. Vanmiddag was er een protestactie van leerkrachten uit het speciaal onderwijs. Minister Van Bijsterveldt was ook aanwezig en vertelde haar kant van het verhaal.

Uit de groep dove en slechthorende kinderen heeft de helft kans om na een speciale opleiding over te stappen naar het reguliere onderwijs. Om deze kinderen op een gewone school goed te laten functioneren is geld nodig voor extra begeleiding. Veel van deze kinderen hebben hiervoor een zogenaamd rugzakje. Het aantal rugzakjes is de afgelopen jaren explosief gestegen, maar nu moet er worden geschrapt. Dit heeft grote gevolgen voor de zorg van deze kinderen, die zonder begeleiding kunnen vastlopen.

EenVandaag volgt Feyzullah, een jongen met een rugzakje. Hij is slechthorend, maar doet het uitstekend op een reguliere school.