Hij trad aan als vakbondsleider middenin de economische crisis. De werkloosheid was torenhoog en de vakbond lag vooral overhoop met zichzelf. Ton Heerts werd vier jaar geleden voorzitter van de FNV in een roerige tijd. Komende maand neemt hij, een jaar voor het verstrijken van zijn termijn, afscheid.

Zijn doel was om de FNV te versterken, jong talent aan te trekken en het sociaal akkoord uit te werken. EenVandaag volgt de scheidend voorzitter tijdens een van zijn laatste werkdagen voor de FNV. Heeft hij zijn doelen bereikt en welke toekomst ziet hij voor de vakbond?

Fusie

Heerts nam in 2012 het stokje over van Agnes Jongerius. Jongerius was opgestapt na een interne ruzie over de verhoging van de pensioenleeftijd. Zij had namens de FNV vakcentrale ingestemd met een verhoging, terwijl grote aangesloten bonden Bondgenoten en Abvakabo tegen waren. Onder Heerts fuseerde de vakcentrale met de verschillende bonden tot één FNV. 

Sociaal akkoord

Het sociaal akkoord dat hij met de werkgevers en kabinet sloot werd in 2013 historisch genoemd. In dit akkoord werden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld aanpak van schijnconstructies, vereenvoudiging van het ontslagrecht, banen voor arbeidsgehandicapten en het verkorten van de WW. Voor de FNV was het belangrijk de in hun ogen ‘doorgeschoten’ flexibilisering van de arbeidsmarkt te corrigeren. 

De wet werk en zekerheid die vorig jaar inging is een wet die voortkwam uit dit akkoord. Met deze wet was het de bedoeling werkgevers te stimuleren eerder een vast contract te geven. Maar onlangs gaf MKB-voorzitter Michael van Straalen aan dat de wet ‘mislukt’ was omdat werkgevers juist terughoudender zijn geworden met het geven van een vast dienstverband. Ook onder druk van de Kamer kondigde minister Asscher aan de wet te gaan bijsturen en op onderdelen aan te passen. 

Jongeren

Een mooi succes oogste FNV met de beweging Young and United. Een jongerenclub die met verrassende acties ervoor zorgde dat de leeftijdsgrens voor het jeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar en ook het loon voor 18,19 en 20-jarigen omhoog wordt getrokken. 

Het is nog wel de vraag of dit succes extra aanmeldingen heeft opgeleverd voor de vakbond. Hoewel de FNV met ruim 1 miljoen leden de grootste vakbeweging is van Nederland blijft volgens de laatste cijfers ook onder Heerts het aantal leden dalen. 

De nieuwe voorzittersverkiezingen waren pas in 2017 gepland, maar Heerts neemt nu afscheid omdat hij vindt dat zijn taken erop zitten.