Er is onrust ontstaan op een basisschool in Den Bosch, omdat de kinderen grensoverschrijdend seksueel gedrag zouden vertonen. Ouders zijn geschokt en verontrust. Maar pedagogen vragen om nuance omdat ‘doktertje spelen’ er gewoon bij hoort. Zo zegt pedagoge Judith Duivenboven Kreijne in het AD dat: “experimenteergedrag bij kinderen heel normaal is.” In de rubriek feit of fictie checken we vandaag waar de grens ligt. 

Ouders van de basisschool zeggen namelijk tegen Hart van Nederland dat kinderen elkaars geslachtsdelen in de mond nemen. Ook zou er sprake zijn van geweld en dwang, als kinderen niet mee willen doen worden ze geslagen of geschopt. We spreken met Iva Bicanic, klinisch psycholoog en hoofd van het landelijk psychotraumacentrum van het UMC Utrecht.

Grens

Zij zegt dat experimenteren er inderdaad bij hoort, vooral op de kleuterschool en ook nog in groep 3. Dat normale gedrag beperkt zich echter wel tot kijken en aanraken en spelletjes als vadertje en moedertje en doktertje spelen. Ook gebeurt dit vaak onder de douche of op de wc.

Maar zodra dit soort spelletjes te veel gaan lijken op seks van volwassenen wordt er een grens bereikt. “In mijn optiek is het herhaaldelijk in de mond nemen van elkaars geslachtsdelen een vorm van grensoverschrijdend gedrag”, zegt Bicanic. “Dat lijkt te veel op volwassen seks.”

Behalve dat het experimentele gedrag een onschuldig karakter moet hebben, zijn er meer punten die maken dat het doktertje spelen een grens overgaat. “Seksueel gedrag tussen kinderen vinden we niet meer normaal als er sprake is van dwang, dreiging, voorwerpen, als kinderen niet meer kunnen stoppen, als het pijn doet en als er een groot leeftijdsverschil is”, zegt Bicanic.

Hoe reageer je?

Als ouders merken dat hun kind seksueel gedrag vertoont dat niet meer normaal is, is het heel belangrijk om rustig en emotioneel neutraal te reageren. Natuurlijk schrik je als ouders maar probeer dit zo weinig mogelijk te uiten.

“Kinderen schrikken weer van die reactie van ouders”, zegt de klinisch psycholoog. Door rustig te reageren kun je beter met kinderen praten over wat er gebeurt. Als je heftig reageert, wordt het voor een kind een hele beladen situatie. Bicanic benadrukt ook dat het heel belangrijk is dat er niet gesproken wordt in termen van daders en slachtoffers.

Kinderen die het initiatief nemen tot dit soort grensoverschrijdende gedrag zitten mogelijk in de knel. Het zijn vaak kinderen die onder druk staan en bijvoorbeeld binnen hun gezin dit soort seksueel gedrag zien of meemaken. Deze kinderen moeten natuurlijk geholpen worden en het grensoverschrijdende gedrag is dus een signaal dat opgepiky en onderzocht moet worden.

Trauma

Kinderen die aan dit soort gedrag meedoen of hiermee te maken krijgen, kunnen een trauma oplopen. Dat uit zich dan in een terugval in de ontwikkeling, hangerig gedrag, en bijvoorbeeld een angst voor bloot. Neem in zo’n geval altijd contact op met de huisarts.

“Kinderen kunnen post-traumatische stress ontwikkelen en uit onderzoek blijkt dat dit bij kinderen heel goed te behandelen is”, zegt Bicanic.

Lees hier meer informatie over grensoverschreidend seksueel gedrag bij kinderen.