Rennende en gillende kinderen, het schoolplein bij een school kan soms best een kippenhok zijn. Vincent van der Veen van IVN natuureducatie vergeleek een kippenhok met het schoolplein. Hij zei dat scharrelkippen meer bewegingsvrijheid hebben dan kinderen.

Vincent van der Veen is programma-manager Kind en Natuur bij IVN natuureducatie. Hij reageerde in een persbericht op RIVM-onderzoekers die stelden dat als scholen meer inzetten op verantwoorde schoollunch en op meer bewegen, dat het overgewicht bij kinderen daalt. "Op het huidige gemiddelde schoolplein heeft een kind minder beweegruimte dan een scharrelkip", luidde zijn opmerkelijke uitspraak. Klopt die wel?

Grote schoolpleinen

Wat niet veel mensen weten is dat er afspraken zijn over hoe groot een schoolplein mag zijn. "Van oudsher wordt er altijd gerekend met zo'n 3 vierkante meter per kind", zegt Marco van Zandwijk. Hij is expert op het gebied van huisvestingsvraagstukken bij het Landelijk Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.

Die oppervlakte wordt nog steeds gehanteerd, maar dat is niet altijd meer handig want veel scholen worden groter. Ook zijn de behoeften veranderd: "Er is veel meer een maatschappelijke wens naar meer natuurlijk en uitdagende schoolpleinen. En op dat vlak zijn oude normen wel achterhaald", vertelt Van Zandwijk

Nieuwe regels schoolpleinen

Maar over die regels wordt wel nagedacht, vertelt van Zandwijk: "Deze week heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeente nieuwe normen gepubliceerd voor onderwijshuisvesting, waaronder ook een aanpassing van de normen voor de buitenspeelruimte."

In die normen staat onder andere dat een schoolplein vanaf nu groter mag zijn dan zeshonderd vierkante meter. "We zien dat bij nieuw te bouwen scholen er soms twee of drie scholen worden geclusterd. Daar kan het niet meer uit dat je aangewezen bent op het gemaximaliseerde schoolplein van zeshonderd vierkante meter. Want dan zouden teveel kinderen op een te beperkt opervlakte moeten buitenspelen."

Meer regels

Verder is er ook nu meer nadruk gelegd op dat het echt moet gaan om speelruimte voor kinderen: "Tot nu toe konden ook die vierkante meters op gaan aan niet-speelbaar-groen, een fietsenstalling of zelfs van parkeerplaatsen voor auto's." Nu is vastgelegd dat dat er geen onderdeel meer vanuit mag maken.

"De vierkante meters bij kinderen bij scholen gaan dus niet afnemen. Het is hiermee een soort waarborg dat die vierkante meters dus echt inzetbaar zijn als een speel en beweegruimte", zegt Van Zandwijk.

Scharrelkippen

Bij scholen zijn er dus bepaalde regels over hoe veel kinderen er op een vierkante meter mogen spelen. Dat soort regels zijn er ook voor scharrelkippen, vertelt Anne Hilhorst, campagne leider bij Wakker Dier. Er zijn zelfs meerdere regels, omdat er twee verschillende soorten scharrelkippen zijn, scharrelkippen die eieren leggen en scharrelkippen die vlees maken.

"Die kippen zijn heel erg anders ten opzichte van elkaar", vertelt Hilhorst. Dat komt door de bouw van de kippen. En daarom zijn er ook andere regels voor, legt hij uit. "Een scharrelkip die eieren legt leeft met negen anderen per vierkante meter en een scharrelkip die voor vlees wordt gehouden heeft nog minder ruimte. Die leeft namelijk met twaalf tot dertien kippen per vierkante meter."

Kinderen of scharrelkippen?

Een groot verschil dus, drie vierkante meter per kind en een vierkante meter voor meer dan negen kippen. Maar hoe komt Vincent van der Veen dan bij zijn uitspraak? Van der Veen rekende met de eigenschappen voor vrije uitloopkippen en niet met scharrelkippen.

En dat maakt uit want vrije uitloopkippen, die buiten mogen komen, hebben meer ruimte dan scharrelkippen. De vergelijking gaat dus niet op.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.