Iedere dag houdt Lammert de Bruin een opvallende uitspraak tegen het licht. Opnieuw is er een uitspraak van Donald Trump om onder de loep te nemen. De Amerikaanse president nam klimaatverandering tot nu toe niet erg serieus. Volgens hem werd de opwarming van de aarde erg overdreven, maar nu lijkt hij de ernst van het probleem toch in te zien. Het plan: Trump wil nu sulfaatdeeltjes in de atmosfeer laten spuiten. Dat zou zonnestraling moeten tegengaan. Die techniek wordt ook wel geo-engeneering of klimaatmanipulatie genoemd.