SIRE is een campagne gestart waarin iedereen vooral wordt opgeroepen om ‘jongens jongens te laten zijn’, oftewel: ze moeten kunnen ravotten, uitrazen en veel spelen. Zo kunnen ze hun energie kwijt en leren ze door zelf dingen te doen en te ondernemen. Als deze jongens worden afgeremd kan dat namelijk zomaar hun schoolprestaties negatief beïnvloeden. Een reeks psychologen bevestigt dit beeld op de website van SIRE.

Over of dit ook echt het geval is, valt nog genoeg te discussiëren. Emeritus hoogleraar Genderstudies Mineke van Essen, in het bijzonder gericht op opvoeding en onderwijs, vindt het een platte campagne van SIRE.

Van Essen haalt aan dat een halve eeuw terug meisjes juist werden afgeremd in het onderwijs van die tijd en dat er toen ‘geen probleem’ was met de drukte van jongens. “Nu is het ineens wel een probleem”, stelt zij, terwijl het dus maar de vraag is of dat ook écht zo is. 

Ook maakt ze bezwaar tegen het tijdstip. “De afgelopen jaren zie je dit soort campagnes vaker in de zomer”, juist omdat er in die ‘komkommertijd’ meer aandacht is voor dit soort zaken.

Aan de bewering dat de prestaties van jongens eronder lijden wanneer ze worden afgeremd valt ook nog wel wat af te dingen. Tegen elke studie hierover is een soortgelijke studie met andere uitkomst te zetten, aldus Van Essen.

Conclusie

Al met al kunnen we stellen dat SIRE een flinke campagne heeft opgezet, maar dat de conclusie die eraan wordt verbonden niet per definitie voor iedereen geldt. “Het verschil binnen dezelfde sekse is vaak groter dan tussen verschillende seksen”, besluit Van Essen.