In deze warme dagen wordt er veel gewaarschuwd voor extreme zonkracht. Smeren, smeren en nog eens smeren is het devies. Maar er gaan ook veel opmerkelijke theorieën rond over verbranden.

Volgens ondernemer Ruud Koornstra draagt het dragen van een zonnebril bij aan het sneller verbranden. “Mensen in Afrika kregen pas huidkanker toen ze zonnebrillen gingen dragen.” Zorg het dragen van een zonnebril daadwerkelijk bij aan het sneller verbranden? Martijn Rosdorff zoekt het uit.