Verzekeraars berekenen fors uiteenlopende premies voor autoverzekeringen, enkel en alleen op basis van de postcode. Daardoor betaalt een autobezitter in dezelfde straat voor exact dezelfde polis tot bijna 600 euro meer per jaar dan een andere bewoner.

Dat stelt vergelijkingssite PriceWise op basis van onderzoek onder bijna 50.000 postcodes in de vijf grote steden en dertien plattelandsgemeenten. Het grootste verschil trof PriceWise aan in Tiel, waar inwoners voor dezelfde polis tussen de €29,22 en €78,24 kwijt zijn.

De prijsvergelijker deed afgelopen maand onderzoek naar de premieverschillen bij een WA-verzekering onder een groot aantal verzekeraars. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een identiek profiel, waarbij andere eigenschappen, zoals leeftijd en aantal schadevrije jaren, steeds constant werden gehouden. 

In lange straten in de grote steden, die meerdere postcodes kennen, kunnen de premies enorm uiteen lopen. De grootste verschillen trof PriceWise aan bij verzekeraar Polisvoormij waar autobezitters in een aantal straten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bijna vijftig euro per maand meer kwijt dan andere bewoners in die straat. Ook bij andere verzekeraars en in andere straten vond PriceWise verschillen van vele tientjes per maand.

Platteland

Behalve de grote steden werden ook de premieverschillen in dertien plattelandsgemeenten onderzocht. Hierbij werd niet gekeken naar verschillen op straatniveau maar naar verschillen binnen de gemeente, dus tussen dorpskernen. Hoewel in de kleine gemeenten de verschillen over het algemeen kleiner zijn dan in de grote steden, vond PriceWise ook hier uitschieters van honderden euro’s per jaar, enkel op basis van postcode. 

Hans de Kok van PriceWise is verbaasd over de omvang van de verschillen. ‘Het is natuurlijk vreemd als mijn overbuurman twee keer zoveel betaalt bij dezelfde verzekeraar. We zouden daar graag meer duidelijkheid over willen.’ 

Analyse

Verzekeraars zeggen de hoogte van hun premie onder meer te baseren op hun eigen schadestatistiek: als in het verleden veel schades in een postcodegebied zijn geclaimd, leidt dat tot een hogere premie.

Volgens Sander Klous, hoogleraar Big Data van de Universiteit van Amsterdam, zijn de verschillen zo groot doordat verzekeraars in bepaalde postcodegebieden simpelweg te weinig gegevens hebben om de premie goed te berekenen. ‘Het is niet goed als wij moeten betalen omdat iemand anders zijn analyse niet onder controle heeft. Dat is geen wenselijke situatie.’

Reacties

Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten dat de postcode één van de factoren is die de hoogte van de premie bepalen. ‘Verzekeraars hebben hun eigen schadestatistieken op basis waarvan zij premies bepalen. Daarnaast kopen of winnen zij extra informatie in. Bijvoorbeeld over criminaliteit in wijken, maar ook over de samenstelling van huishoudens in wijken, Al die informatie vertaalt zich in verschillende premies.’ Lees hier de hele reactie.

Bij verzekeraar Polisvoormij waren de verschillen in autopremies het grootst. De verzekeraar laat weten de tarieven tegen het licht te houden, en de verschillen volgend jaar te verkleinen. Lees hier de hele reactie.

Verzekeraar Vivat laat in een reactie namens Zelf, waar ook grote verschillen in premies werden geconstateerd, weten dat de premieberekeningen voor schadeverzekeringen steeds specifieker  van aard worden, en dat dit de soms grote verschillen verklaart. 'We kunnen niet van alle straten en postcodegebieden een risico-inschatting maken. Daarom zoeken we ook informatie uit externe bronnen die specifiek iets zeggen over postcodegebieden.' Lees hier de hele reactie.

Download

Download

Download

Download

Download