Wat gebeurt er met de 19-jarige Mehdi Kazemi? Na afgewezen asielaanvragen in Engeland en Nederland, moet deze homoseksuele jongen terug naar thuisland Iran. Daar wacht hem zeer waarschijnlijk de doodstraf. Mehdi's verzoek werd in Engeland afgewezen, omdat zij Iran beschouwen als een veilige plek voor homo's. Nederland ziet Iran als een zeer onveilige plek, maar kan Mehdi geen asiel verlenen. Volgens het EU Dublin-akkoord moet zijn aanvraag door het eerste land van aanvraag behandeld worden. Een ongelukkige eerste keus dus. Morgen wordt er op aandringen van Boris van den Ham (D66) een spoeddebat in de Tweede Kamer gehouden. Kan hij alsnog asiel krijgen?

Mehdi is nu nog in Nederland, maar vroeg eerder asiel aan in Groot-Brittannië. Zijn verzoek om asiel werd in dit land afgewezen, omdat Iran door de Britten wordt gezien als een veilige plek voor homo’s zolang ‘je er maar niet voor uitkomt’. Volgens Iraanse mensenrechtenorganisaties zijn zo’n vierduizend homosexuelen geexecuteerd sinds 1979. De laatste keer was in december 2007, toen een 21-jarige jongen werd opgehangen.